müsadirə

müsadirə
is. <ər.> Xüsusi şəxslərə, yaxud şirkət, təşkilat, müəssisə və s. -yə məxsus əmlak, pul və s. -nin bütünlüklə və ya qismən dövlətin xeyrinə zorla və əvəzsiz zəbt olunması. Müsadirə etmək (eləmək) – bir şəxsin, yaxud şirkət, təşkilat, müəssisənin əmlak, pul və s. -ni dövlətin xeyrinə zorla və əvəzsiz olaraq zəbt etmək. . . Şəhərə ərzaq gətirənlərin atlarını ordu üçün müsadirə etdilər. M. S. O.. // Çap edilmiş bir əsəri satışdan götürmə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • müsadirə — ə. 1) hökumət və ya məhkəmə orqanlarının qərarına əsasən, bir şəxsin və yaxud təşkilatın müəyyən mal mülkünün və ya bütövlükdə var yoxunun əvəzsiz əlindən alınması; 2) zəbt etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • həcz — ə. 1) tutub saxlama; tutma; 2) müsadirə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • eyib — is. <ər.> 1. Utanılacaq hal və ya hərəkət; nöqsan, kəsir, qüsur. Bundan əlavə, dəxi Yusif şahda həzar gunə özgə eyiblər tapdılar. M. F. A.. Eybimizi çulğalamışdı aba; Hər nə gəlirdi boşalırdı qaba. M. Ə. S.. Həqiqət, ər və arvad Bahadıra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həcz — is. <ər.> köhn. 1. Tutub saxlama, tutma. 2. Müsadirə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yazılmaq — məch. 1. Kağız və ya başqa material üzərində qrafik işarələr (hərflər, rəqəmlər və s.) cızılmaq. Bayram bir vərəq kağızda səliqə ilə yazılmış tələbnaməni Rəhim bəyə uzatdı. M. Hüs.. 2. Bir şeyin yazılı mətni hazırlanmaq. Bu elan Sədrəddin bəyin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yazmaq — f. 1. Kağız və ya başqa material üzərində qrafik işarələr (hərflər, rəqəmlər və s.) cızmaq. Hərflər yazmaq. Not yazmaq. Mürəkkəblə yazmaq. Karandaşla yazmaq. Təbaşirlə lövhədə yazmaq. – . . Bir para uşaqlarda belə bir pis xasiyyət olur ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əmlak — is. <ər. «mülk» söz. cəmi> 1. Mülklər (torpaq, əkin yerləri, malikanə və s.). <Mirzə Kərim:> Dövlətlilərin mal, əmlakı keçir ümum camaat ixtiyarına. Ə. H.. 2. Birinin sahib olduğu pula dəyər şeylərin, varın, mal və mülkün məcmusu.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”